Maatschappelijk verantwoord ondernemen en drukwerk

Maatschappelijk verantwoord ondernemen een veel gehoord begrip wat bij veel ondernemingen hoog op de agenda staat. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft betrekking op zowel mens als milieu, kortom people, planet en profit.FSC keurmerk VirtualPrinter Bij VirtualPrinter hechten wij veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo zijn wij continue bezig om afval tot een minimum te beperken en gebruiken wij milieuvriendelijke producten. Het drukwerk wat wij drukken wordt allemaal op FSC® gecertificeerd papier gedrukt. Papier krijgt het FSC certificaat als is voldaan aan de voorwaarden voor verantwoord bosbeheer. Dit houdt in dat daar waar bomen gekapt worden voor het vervaardigen van papier er ook jonge bomen geplant worden voor nieuwe aanwas. Zo ontstaat een evenwicht en worden bossen niet vernietigd.

ISO gecertificeerd drukwerk

Het drukwerk van VirtualPrinter voldoet ook aan de ISO normen 9001, ISO 14001 en ISO 12647. ISO 9001 is een algemeen kwaliteitsmanagement certificaat en heeft vooral betrekking op de kwaliteit van bedrijfsprocessen. Voor verantwoord milieubeheer geldt het ISO 14001 certificaat. Met het ISO 14001 certificaat worden milieurisico's teruggebracht of zelfs volledig voorkomen. Als laatste belangrijke ISO certificaat voldoet het drukwerk van VirtualPrinter ook aan de ISO norm 12647. ISO 12647 heeft betrekking op de kwaliteit van het drukwerk.

Naast de milieu kant van maatschappelijk verantwoord ondernemen hecht VirtualPrinter er veel waarde aan iets teug te doen voor de maatschappij. Zo zijn wij al jaren hoofdsponsor van Oranje Wit één van de grootste voetbalclubs in de regio Dordrecht en sponsoren wij regelmatig maatschappelijke of culturele instellingen en evenementen.

Koopt u drukwerk bij VirtualPrinter dan weet u dat u zaken doet met een organisatie die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda heeft staan.